خطر ابتلا به کرونا در کمین کودکانی که بدون ماسک به پارک می‌روند

شماری از کودکان به همراه والدین خود بدون ماسک، برای بازی به پارک‌ها می‌روند که بسیار خطرناک است.