شیرجه قهرمانانه شهروندان در آغوش کرونا!

عده‌ای از شهروندان بدون توجه به هشدارهای مسئولان برای شنا کردن به چشمه‌های آب مراجعه می‌کنند.