سوله دام سبک - 22220266-021

برای آن دسته از افراد که به پرورش دام و دامداری صنعتی علاقه دارند و در عین حال از تلفات دامی و ضررهای ریالی دامداری سنگین نیز هراس دارند، پرورش دام سبک می تواند ایده جذابی باشد. این اشتغال پر سود و کم مخاطره، با خرید سوله پرورش دام سبک آغاز می شود که فضاسازی لازم برای این حرفه را فراهم می آورد و نسبت به سوله دامداری سنگین نیز به ابعاد کوچکتری نیازمند است.

بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9/