سلطان و شبان 2

سريال افسانه سلطان و شبان - کارگردان : داریوش فرهنگ - ۱۳۶۲ - قسمت های 3 و 4 و 5 - سلطان کابوس عجیبی می‌بیند و خوابگزار اعظم تعبیر آنرا تیرهای بلا می‌داند سلطان وحشت کرده و در بستر بیماری می‌افتد. راه‌حل این مشکل را جایگزین کردن شخص دیگری به جای سلطان می‌دانند تا خطر بگذرد. پس همای سعادت را رها می‌سازند و پرنده بر شانه ٔ شبان ساده‌دلی فرود می‌آید که شباهت غیر قابل تصوری به سلطان دارد. شبان را به قصر آورده و ردای سلطانی بر او می‌پوشانند و سلطان را نیز در جامه ٔ شبانی به ده او می‌فرستند ...