موتور کولر را باید تکان دهم تا شروع به کار کند، علت چیست؟!

گاهی دست به آچاری باعث می‌شود در صورت کارنکردن موتور کولر بدون بوی سوختگی با علائم ظاهری به سراغ موتور کولر برویم و با تکان دادن موتور کولر آبی، موتور شروع به حرکت کند، مشکل ؛ این که موتور کولر با هل دادن شروع به حرکت می‌کند از دو صورت خارج نیست که در این ویدیو به این دو دسته مشکل و نحوه رفع آن پرداختیم
سایت : https://vpon.ir/water-cooler
تماس با ما : 02191013700