دانلود آهنگ بگو کجایی آرمین زارعی

دانلود آهنگ بگو کجایی آرمین زارعی
https://bamiseda.ir/?p=22589
بگو کجایی کوشی معلومه من بیست چاری گوشی

پهلومه اندر خم یه تک زنگت نمیدونی چه بغضی تو این

گلومه تا خوبیو توی ما دیدن هَر چی صفحه بود پشت ما

چیدن نمیدونی چقدر دلم تنگته اصلا یه وضعی انگار پاچیدم

وا بده یا بمون یا برو بذار تموم شه این رابطه مگه بچه شدی

تو چند سالته همش جر و بحث و بچه بازی کارته دلم هنوز

بی تابته هنوزم نگران اون حالته مگه بچه شدی تو چند سالته