زیباترین سایبان پارکینگ اتوبوسرانی-سقف پارکینگ اتومبیل کارخانه-سایبان کارواش ماشین-فروش سایبان چادری نمایشگاه ماشین

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح جدیدترین ایده های سقف وسایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تا کنون پروژه های متعدد بینظیری را دراینباره برعهده داشته است از محصولات پیش ساخته تا طراحی های خاص جهت حیاط خلوت-حیاط-محوطه-پارکینگ-ورودی-استخر-روفگاردن-تراس-المان شهری- میادین-مجتمع تجاری-مجتمع گردشگری -هتل-نمایشگاه ماشین-کارواش-جایگاه سوخت -سکوی نمایش-سکوی تماشاچیان-و غیره میباشد