آشنایی با پرسونا مخاطب | سلام ادز

مفهوم پرسونا مخاطب و هدف از برسی اون برای رشد کانال چیه؟

در این قسمت از دوره تلگرام مارکتینگ به صفر تا صد
▫️رابطه پرسونا مخاطب با محتوا
▫️رابطه پرسونا مخاطب با هویت بصری
▫️و ویژگی های اکثر مخاطبان تلگرام
اشاره شده است .
????????????????

جهت آموزش های بیشتر صفحه اینستاگرام و سایت سلام ادز را دنبال کنید .
????????????????
https://instagram.com/salam.ads?igshid=1vfv8p0ycvma4
www.salamads.com