مستند خاندان ها 5 - ببر

فصل اول مستند Dynasties 2018 – خاندان ها - ق 5 (پایانی) - ببر - ببری به نام راج برا دارای ۴ توله جدید شده است. او باید از این توله در برابر حمله هایی محافظت کند که قصد دارند سرزمین وی را تصاحب کنند و او را سرنگون کنند. باید دید که آیا راج می تواند توله های خودش را حفظ کند و آنها را به رشد کامل برساند؟ - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat