میکس از انیمه توکیو غول: Re جنگیدن کانکی و جغد / قسمت آخر 「 آهنگ Unrave 」

ساخت خودم ^~^
آهنگ= Unravel OP و Unravel OST (آخراش که جغدو میکشه)

کانال اصلیم