آبنمای میدان شهید بهشتی در اندیمشک www.Abonoor.ir

در این میدان تصمیم بر این شد که از دو آبنمای متفاوت استفاده شود در مرکز این میدان در کنار المان سیمرغ یک آبنمای قلزن با نورپردازی مولتی کالر قرار گرفته و در دو طرف این آبنما از دو باکس استیل که نماد شهر هستند استفاده شده است
در این باکس ها از پرده آب های یکپارچه استفاده شده که غیر قابل ضد زدن و رسوب گرفتن هستند.