نماشویی ساختمان

نماشویی ساختمان و شیشه راه پله توسط مواد شوینده و واترجت با روش راپل انجام گردیده.شرکت ایران لوتوس پیشرو در خدمات کار در ارتفاع.

"نماشویی" |