راهپیمایی محرم با خودرو در تورنتو

عزاداران حسینی در تورنتوی کانادا روز عاشورا با خودرو‌های خود راهپیمایی کردند.