سفر نانسی پلوسی به تایوان سوژه طنز دوبلورهای هنرمند کشورمان

سفر اخیر نانسی پلوسی به تایوان با هدف ایجاد تنش بیشتر در تنگه تایوان و جدایی تایوان از خاک چین ، ضمن برانگیختن انتقاد جامعه جهانی درخصوص دخالت در امور چین، سوژه طنز دوبلورهای هنرمند کشورمان قرار گرفته تا با دوبله دوباره انیمیشن 101 سگ خالدار، از اهداف پشت پرده نانسی پلوسی از این سفر بگویند .