فیلم کامل گفتگوی تلویزیونی رییس مجلس شورای اسلامی

گفتگوی کامل تلویزیونی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و پیرامون اقدامات مجلس شورای اسلامی را مشاهده می‌کنید.