بهره برداری ۲۷ واحد مسکونی توسط سپاه در مناطق زلزله زده

خبر