اگزاست فن سانتریفیوژ با پروانه بکوارد

اگزاست فن سانتریفیوژ با پروانه بکوارد https://cooling-tower.ir/exhaust-fan/
فن سانتریفیوژ با پره های انحنا به عقب یا بکوارد (Backward) در سیستم‌های تهویه، تهویه مطبوع، گرمایش و صنعتی در هوای محیط هایی که خوردگی مکانیکی یا شیمیایی دارند استفاده می شوند و راندمان حداکثر ۸۰ درصدی دارند.
بازدید از سایت مهتاب گستر و استعلام قیمت https://cooling-tower.ir/exhaust-fan/