موش چگونه از لوله فاضلاب عبور می کند؟ سم اختصاصی برای کشتن موش

استخوان های قفسه سینه موش ها مجهز به مکانیسم خاصی است که می تواند به راحتی جمع شود. این خصوصیت به موش اجازه می دهد به راحتی از شکاف ها و مجاری تنگی چون لوله های فاضلاب عبور کند. برای از بین بردن موش هایی که در خانه تان نفوذ کرده اند از سم موش کش استاندارد و با کیفیت میهن سم استفاده کنید. با این کار سلامت خود و خانواده تان را تضمین خواهید نمود. شماره ثبت سفارشات 09145562020 و 04432251817 می باشد. www.mihansam.com