تیپ شخصیتی 8 انیاگرام

تو این پست، با چندتا از ویژگیهای تیپ شخصیتی هشت در انیاگرام آشنا می شید

انیاگرام یک واژه یونانی است که از دو کلمه “انیا” به معنای ۹ و “گرام” به معنای شکل یا مدل، تشکیل شده است.
بر این اساس، انیاگرام علم شناسایی تیپ‌های ۹ گانه شخصیتی است و بررسی می کند که هر تیپ دارای علائق، نگرانی‌ها، درگیری‌های درونی، ارزشهای شخصیتی، شیوه مدیریت و رهبری، برخورد با احساسات و هیجانات، نقاط قوت و ضعف و استعداهای خاص خود می باشد.

هر کدام از ما دارای یکی از تیپ‌های ۹ گانه شخصیتی هستیم که در طول عمر ثابت است، ضمن اینکه هیچ تیپی بر دیگری برتری ندارد.

برای آشنایی بیشتر با انیاگرام روی لینک زیر تپ (کلیک) کنید:
https://academicnlp.com/eneagram/