پاپیتال چیست؟ معرفی کامل و نگهداری گیاه هدرا یا پاپیتال

گیاه هدرا یا پاپیتال گیاهی زیبا و رونده از خانواده آرالیاسبه است. زیستگاه گیاه پاپیتال جزایر قناری و قسمت های شمالی آفریقا است. در ایران به این گیاه عشقه و یا پیچک هم گفته می شود.
اطلاعات بیشتر در زمینه شناخت گل و گیاهان در مجله گلپینو
https://golpino.com/mag/