کشاورزی و برداشت خیار گلخانه ای شگفت انگیز - فناوری کشاورزی مدرن خیار

خیار (Cucumis sativus) گیاهی کاملاً خزنده و انگور در خانواده گیاهان کدو تنبل Cucurbitaceae است که میوه های گیاهان دانه دار می دهد ، که به عنوان سبزیجات استفاده می شود. سه نوع اصلی خیار وجود دارد: قلمه ، ترشی ، و بدون بوته / بدون دانه - که در آن چندین رقم ایجاد شده است.

خیارها خوشمزه هستند - مخصوصاً وقتی که خودتان آنها را رشد داده باشید. رشد آنها از طریق دانه نیز بسیار آسان است. شما تازه فهمیدید که دو نوع اصلی وجود دارد - گیاهان گلخانه ای و فضای باز. هر یک برای تولید محصول خوب به درمان متفاوتی نیاز دارد.

امیدواریم از این بررسی کشاورزی و برداشت خیار گلخانه ای لذت ببرید!

ساخت سردخانه