میراگر ساختمان چیست و انواع آن کدامند

روش های کنترل ارتعاش سازه

در طول مدت عمر سازه ها نیروهای مختلفی به سازه وارد می شوند که یکی از مهم ترین این نیروها نیروی ناشی از حرکت پایه سازه یا زلزله است. در طراحی سازه ها اهداف مختلفی از جمله افزایش ایمنی سازه، کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت، افزایش بهره وری سازه و … در نظر گرفته می شود. یکی از مهم ترین این اهداف، حذف خسارت های جانی احتمالی در حین و بعد از وقوع زلزله است
امروزه در کنار این هدف اصلی، کاهش آسیب ها و خسارت های مالی وارد بر سازه و کاهش هزینه های تعمیر یا بازسازی پس از زلزله هدفی مهم به شمار می رود.
در ادامه :
انواع روش های کنترل ارتعاشات در سازه
معرفی جداسازها و میراگرها
میراگرهای جاری شونده فلزی
مزایای میراگرهای جاری شونده فلزی
انواع جداسازها و میراگرها
انواع جداسازهای لرزه ای
https://www.markazeahan.com/what-is-tuned-mass-damper/

قیمت روز انواع اهن آلات:

https://www.markazeahan.com/product-category/%d9%88%d8%b1%d9%82/