درباره ریا کاری و ریا [تمام نکات مهمی که باید بدانیم] برای نوجوانان و جوانان ...

درباره ریا کاری و ریا [تمام نکات مهمی که باید بدانیم] برای نوجوانان و جوانان ...

استاد ماندگاری

حضرت امام علی علیه السلام :

قلب خود را از کینه دیگران پاک کن،‌ تا قلب آنها از کینه تو پاک شود.




سمت خدا » شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۳:۳۰ ؛ شبکه سه سیما
سایت سمت خدا »
http://samtekhoda.tv3.ir/

کانال سمت خدا در سروش »
https://sapp.ir/samtekhoda3