ترس کودکان

کودکان نیاز به کمک را با ترس بیان می کنند و پدر و مادرشان را اولین منبع کمک می دانند. والدین با رفتار آگاهانه به کودک خود کمک می کنند تا بر احساس ترس خود غلبه کند، اما گاهی خلاف این قضیه اتفاق می افتد و آثار بدی بر روح کودک گذاشته می شود. به طور کلی «ترس به معنای واکنشی هیجانی در مواجهه با موقعیت های خطرناک است».
ادامه اين مطلب در لينک زير
https://goo.gl/zGugfY