دستگاه ED-DBD Plasmaپلاسماالکتروسرجیکال

دستگاه پلاسماالکتروسرجیکال با استفاده از فناوري پلاسما به عنوان قوي ترين عامل ضد ميكروبي شناخته مي شود كه در از بين بردن انواع عفونت ها از جمله تظاهرات باليني حاصل از فعال شدن ويروس هاي HPV و HSV مانند زگيل هاي عفوني بكار گرفته مي شود.
علاوه بر اين پلاسما منجر به افزايش سرعت ترميم انواع زخم ها يا آسيب ديدگي هاي پوستي و اپيتليالي مي گردد.
شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان
WWW.3MEDGROUP.COM
تلفن : 02172478