پوشش سقف سوله - 22220266-021

بعد از اجرای فونداسیون و نصب اسکلت سوله ، مهمترین قسمت که باید انجام شود ، پوشش سقف سوله است. این پوشش از متریال های گوناگونی ساخته می شود که بسته به منطقه جغرافیایی و نوع کاربری سوله می تواند متفاوت باشد. پوشش بیرونی سقف سوله می تواند از ورق های رنگی و گالوانیزه ، ساندویچ پنل ، کرکره و ذوزنقه ، پلی کربنات باشد.
بانک سوله ایران - 22220266-021
https://souleiran.com/the-roof-of-the-shed/