ساخت فلزیاب قدرتمند

ساخت فلزیاب قوی
ساخت فلزیاب قوی را باید دقت نمود از کدام دید میتوان مورد بررسی قرار داد اگر منظور از ساخت فلزیاب قوی این است که ان فلزیاب بتواند تفکیک خوبی دارا باشد پس برای ساخت فلزیاب قوی قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را باید مورد نظر قرار داد و با این شرایط در طراحی فلزیاب برای ساخت فلزیاب قوی باید تنظیمات مربوط به تفکیک طلا یا انواع فلزات را در نظر داشت
برترین طراحی در جهت ساخت فلزیاب قوی برای تنظیمات تفکیک طلا در عمق زیاد را میتوان در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با اصول مداری رادار و تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI در جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE فراهم اورد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—---
09126270600