زیر آسمان شهر 16

سريال زیر آسمان شهر 16 - کارگردان : مهران غفوریان - ۱۳۸۰ - فصل اول ، ق 45 و 46 و 47 - زندگی قشرهای مختلف شهر در کنار یکدیگر به تصویر کشیده شده است.تمام داستان در یک آپارتمان می‌گذرد که چند همسایه در آن زندگی می‌کنند؛ از جمله یک دکتر و پسرش، زن و شوهری جوان و پیرزنی تنها. …