اقدام خطرناک راننده اتوبوس

یک اتوبوس برقی هنگام گردش به چپ در تقاطعی از کار افتاد. راننده تصمیم گرفت از اتوبوس بالا برود و کابل‌های برق را درست کند که اتصال کابل‌های برق، باعث انفجار شد. خوشبختانه در این حادثه به راننده آسیبی وارد نشد.