فیلم لحظهٔ سقوط پهپاد جاسوسی آمریکا.

این پهپاد ، ساعت ۴/۰۵ دقیقهٔ بامداد
روز گذشته ، پس از ورود به حریم هوایی ایران ، توسّط سامانهٔ پدافندی " سوّم خرداد " ،
متعلّق به نیروی هوا _ فضای سپاه پاسداران ،
رهگیری و منهدم شد .
پنتاگون نیز ، فیلمی از لحظهٔ ساقط شدن
پهپاد را منتشر کرد ، که در انتهای این ویدئو ،
شاهد خواهید بود .