راه های افزایش سرمای کولر گازی | generalelectricrepairco

اطلاعات کامل در

راه های افزایش سرمای کولر گازی

برای افزایش سرمای کولر گازی چه کار هایی انجام دهیم؟
1- از تنظیمات روی ریموت کنترل استفاده نمایید: اگر قصد افزایش سرمای کولر گازیتان را دارید حتما تنظیمات دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید که دستگاه در حالت کول قرار گرفته است. در صورتی که درجه کولر گازی را بین 18 تا 22 بگذارید، دمای خنک تری را ایجاد خواهید کرد.