خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال ۲۲ دی ماه

خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال امروز ۲۲ دی ماه | ۹۹/۱۰/۲۲
نیمه اول بازی قرار داده شده و خلاصه بازی کامل( نیمه اول و دوم) بعد از اتمام بازی جایگزین و قرار خواهد گرفت.