دانلود کامل قسمت 23 همرفیق با حضور حمیدرضا آذرنگ و شهاب حسینی

دانلود قسمت بیست و سوم برنامه همرفیق با حضور حمیدرضا آذرنگ، احسان عبدی پور و شهاب حسینی
هم رفیق یک تالک شو است که در آن شهاب حسینی به مصاحبه با هنرمندان مختلف و یک دوست صمیمی آنها می پردازد.


دانلود قسمت بیست و سوم برنامه همرفیق شهاب حسینی