ترالی اورژانس چهار کشو فلزی http://ktsalamat.com

ویژگی های ترالی اورژانس چهار کشو فلزی کد EB3 شرکت کیان طب سلامت:
دارای صفحه استیل یا ABS به سفارش مشتری
دارای قفل مرکزی برای کشوها
دارای چرخ ترمزدار
رنگ الکترواستاتیک
دارای جای کپسول اکسیژن
دارای پایه سرم
دارای تخته شوک
دارای پریز برق
http://ktsalamat.com