ردیاب شعاع زن انتنی

ردیاب شعاع زن انتنی
ردیاب شعاع زن انتنی برای جستجو طلا یا انواع فلزات نیاز به مهارت کامل اپراتور در جهت مشخص نمودن دیواره طلا یا هدف و مرکز هدف یا طلا را در زمان مختصات یابی دارد و فلزیاب شعاع زن انتنی ردیاب برای اینکه دارای دقت بالا در جستجو باشد باید مدار الکترونیکی رادار طبق اصول رادار را دارا باشد و این نوع فلزیاب انتنی فرکانسی راداری با مدار الکترونیکی باید تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را دارا باشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34