اجرای کامل "فاطمه عبادی" ، در فینال "عصر جدید" .

" فاطمه عبادی " ، با اجرای این برنامه ،
با عنوان " اهدای قلب پریسا " ، موفّق شد ،
نفر اوّل مسابقهٔ استعدادیابی " عصر جدید "
شود .
این اجرای هنرمندانه را ، به صورت کامل ؛
شاهد خواهید بود .