دانلود آهنگ میلاد راستاد بگو چی تو خودت دیدی بگو بچه آخه کی آدمت کرد

"میلاد راستاد طرفدار"
بگو چی تو خودت دیدی بگو بچه آخه کی آدمت کرد

باورت کرد آخرش رفت من که دارم هواتو

عجب بتی که ساختم خوب من از تو و فقط تو

و تو حسودم به طرفدارای با تو