آموزش زومبا (رقص) - حرکات مشابه حرکات رزمی

آموزش زومبا برای تناسب اندام
02128423118 - 09130919446,7,8
سرفصل ها :
زومبا استرانگ
آموزش زومبا با آهنگ های اسپانیایی و آهنگ هایی که در رقص زومبا بیشتر مطرح هستند.
فیت دنس به صورت گروهی همراه با انواع متفاوت آهنگ ها
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com