جلسه اصل کمیسیون نود درباره ویلموتس

گزارشی از نشست بررسی محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس در کمیسیون اصل نود مجلس با حضور وزیر ورزش و اعضای هیات رئیسه فدراسیون