کادر درمانی فرجاد فداکارانه در خط مقدم مبارزه با کرونا

گروه تشخیصی درمانی فرجاد از زمان شیوع ویروس کرونا تا به اکنون در خط مقدم مبارزه با کرونا و تشخیص زودهنگام این بیماری می باشد. مراکز تصویربرداری پرتو طب آزما و تابش پرتو با انجام سی تی اسکن ریه از فرد مشکوک به کرونا، سهم بسیار مهمی در تشخیص به موقع این بیماری و پیشگیری از پیشرفت این ویروس ایفا نموده است.

کادر درمان گروه تشخیصی درمانی فرجاد با پشتکاری مثال زدنی و تلاش شبانه روزی همچنان در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم و مقابله با کرونا ویروس هستند...