فروش دستگاه لحاف دوزی .

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan
به کانال اینستا مابپیوندید:
https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery
سایت گلدوزان ایران:
www. goldozi.com
تلفن تماس جهت هماهنگی:
05137266376
09153140037
با مدیریت: مجید ذوالفقاری