قلعه هاگوارتز در فیلم هریپاتر ظهور کرد !

مشاهده شدن قلعه هاگوارتز در فیلم پر بیننده هریپاتر در فراز آسمان شاندونگ چین در تاریخ 11 سپتامبرو

خبر گزاری های چینی این اتفاق را یک پدیده طبیعی mirage یا سراب خواندند .

پدیده سراب نوعی خطای دید محسوب میشود که بیشتر در آب و هوای مرطوب رخ میدهد .