دوراهی اجتماعی

دوراهی اجتماعی

زیست اجتماعی انسان ها با همدیگر، الزاماتی با خود همراه دارد که، عدم رعایت آنها از سوی افراد منجر به بروز مشکلات و آسیب های زیادی می شود.
یکی از این الزامات، توجه به نیازهای دیگران و تلاش برای حفظ منافع جمعی در انجام وظایف و مسئولیت ها است.

#دوراهی_اجتماعی#گوشه_چشم#جامعه#جامعه_شناسی #آسیب_های_اجتماعی
#منافع_جمعی#منافع_شخصی
#مسئولیت#محتوا#اینستاگرام #تولید_محتوا_اموزشی

@goosheyecheshm
@goosheyecheshm