توابع در پایتون | آموزش ترفندهای حرفه‌ای

توابع در پایتون از ویژگی‌های نهفته در این زبان برنامه نویسی به شمار می‌روند و شما با توابع می‌توانید به ویژگی‌های اضافی پایتون دست پیدا کنید. البته، توابع با نام متدها نیز معروف هستند.
جهت مشاهده و بررسی کامل دوره آموزش توابع در پایتون | آموزش ترفندهای حرفه‌ای به وبسایت دانشجویار مراجعه کنید.
https://www.daneshjooyar.com/blog/functions-in-python/