ایا بلبرینگ چرخ من نیاز به تعویض دارد؟

بلبرینگ ها از زمان بروز اولین نشانه های خرابی ممکن است تا مدتها کار کنند . اما یک بلبرینگ خراب به کل سیستم اسیب میرساند و تعویض دیر هنگام ان ، تعویض سایر اجزای مرتبط با ان را میتواند شامل گردد ! چگونه میتوان فهمید که بلبرینگ اتومبیل نیاز به تعویض پیدا کرده است ؟ اطلاعات بیشتر در مورد بلبرینگ چرخ ماشین در : www. toproll.net