درایو V20

از این درایو برای کاربرد های سبک استفاده می شود .
دارای شبکه MODBUS RTU میباشد.
پاراگراف تولید شده #3
این نوع درایو از لحاظ قیمت قابل قیاس با درایوهای شرق آسیا می باشد و مقرون به صرفه است
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت آسام ایران مراجعه نمایید: https://asamiran.com