دومینو اثر مرکب

یک دومینو زیبا که می تونه نمایش دهنده قدرت اثر مرکب باشد --- دارن هاردی در کتاب اثر مرکب به این نکته اشاره می کند که اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداش های بزرگ از طریق مجموعه ای از انتخاب های کوچک و هوشمندانه است.-- مقالات، کتاب ها و ویدئو های موفقیت : http://ashkanhoriyat.com