آموزش پرورش گل رز برش داده شده در بطری آب

در این فیلم چگونگی رشد گیاهان برشی در آب با استفاده از هورمون ریشه‌زایی آموزش داده می‌شود. هورمون ریشه‌زایی باعث می‌شود گل رز از برش ساقه به‌راحتی رشد کند.
مجموعه گل و گیاه ظرافت ارائه دهنده انواع نهاده‌های کشاورزی مانند انواع بذرها، کودها، سموم، محصولات، خدمات و آموزش‌های کشاورزی می‌باشد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://zerafat.com مراجعه فرمایید.