هشتمین دورهمی استارتاپونه

https://Linestore.ir
مهندس مجید درویش زاده:

استارتاپونه نام دورهمی های رایگانی است که در مشهد توسط تیم لاین استور برگزار میشود.این دورهمی ها میتواند سکوی پرتابی به سوی موفقیت کسب و کار شما باشد.