آخرین آمار کرونا 99/5/6

آخرین آمار کرونا: فوت ۲۱۲ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته